Besonderhede.

Adres

Hoek van Brock Straat en Harrower Straat
Kensington
Port Elizabeth

Kantoor Ure

Maandag - Donderdag 08h30-13h00

Vrydae 08h30 - 12h00Kontak Besonderhede

Pastoor
Ps Karin Gerber
karin@agskompaspe.co.za

Kantoor
Marie Du Toit
041 373 3476
info@agskompaspe.co.za


Bank Besonderhede

AGS Kompas
Absa Tjekrekening - 1002363867
Newton Park - 511917